حمل اثاثیه منزل از تهران و کیش به سایر شهرستان ها یکی از رایج ترین خدمات گروه حمل و نقل مهرگان می باشد. پرسنل مجرب ما با بسته بندی مکانیزه ، تفکیک مناسب کالاهای شما ، بارگیری مناسب ، ارائه خدمات مکانیزه با کیفیت بالا و اطلاع رسانی مراحل کار ، آرامش و اطمینان را برای شما به ارمغان می آورند.

ازین رو گروه حمل و نقل مهرگان در حمل اثاثیه منزل با لحاظ نمودن موارد زیادی جهت تعالی امنیت ، به شما نوید آرامش میدهد.

1-      استفاده از ردیاب اینترنتی در ناوگان حمل و نقل

2-      بسته بندی درست و دقیق بار

3-      بیمه ی کالا

4-      چیدمان درست در خودرو توسط  کارگران ماهر

5-      تسریع زمانی در ارسال مرسوله

6-     اطلاع رسانی در هر مرحله از کار