حمل کالا به صورت پیمانکاری

گروه حمل و نقل مهرگان دارای ناوگان حمل و نقل داخلی ، حمل و نقل هوایی، بين المللي جاده ای و همچنين دريايي بوده و امکان حمل و نقل کالا های شما را به صورت پیمانکاری دارا می باشد.