بیمه حمل کالا

بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه چنانچه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار در رابطه بااین خطرات هزینه ای متحمل شود، زیان وارده را بپردازد

گروه حمل و نقل مهرگان از 2 شرکت بزرگ و معتبر بیمه آسیا و بیمه پاسارگاد جهت بیمه کالای مشتریان استفاده میکند

 

  دانلود قرارداد بیمه آسیا   دانلود قرارداد بیمه پاسارگاد