شرکت حمل و نقل مهرگان کیش

mehregan

این شرکت در سال 1381 فعالیت خود را به صورت رسمی در زمینه حمل کالا از جزیره زیبای کیش به سرزمین پهناور ایران آغاز نمود. با توجه به عدم صدور بارنامه و بیمه نامه برای کالاهای ارسالی در گذشته، این شرکت با اخذ این مجوز، مشکل بزرگ حمل و نقل کالا از جزیره کیش به سرزمین اصلی را رفع نمود.

  جزیره کیش، فاز 3 صنعتی، شماره 116

  44432915-16 076
      44432895 076